Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Dyrehelse og dyrevelferd | Biologisk mangfold | CITES

Merking av villfugl - risiko for dyrevelferd
27.04.2023 31.01.2024

Biologisk mangfold

Innførsel av rødkardinal - risiko for norsk biologisk mangfold
21.02.2023 30.06.2023

Biologisk mangfold | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 20.06.2023