Bruk filtre å finne publikasjoner.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner under arbeid.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Internasjonale samarbeidspartnere

Her finner du mer informasjon om EFSA og CITES.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Her finner du kontaktinformasjon, CV og habilitetserklæringer.

Klikk på pilen for å komme til neste side

Vi vurderer risiko for Mattilsynet og Miljødirektoratet, som bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene. Les mer om VKM her

Bakgrunnsbilde av fisk
Bakgrunnsbilde av kaffekopp

VKM har vurdert risiko knyttet til stikkprøver av frukt og bær, der det er rester av flere plantevernmidler i samme prøve. For flertallet av prøvene viser vurderingen at det ikke medfører noen helserisiko å spise disse produktene, men det gjelder ikke alle prøvene.

VKM skal sammenstille kunnskap om antimikrobiell resistens i miljøet. Bakgrunnen er at komiteen ser at det kan være behov for at det etableres et program for å overvåke antimikrobiell resistens i miljøet.

Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.

Åpen og uavhengig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser. Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.