Kristian Hoel

Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd.

Dyrehelse og dyrevelferd

Curriculum vitae

Stilling:

Seksjonsleder, Veterinærinstituttet, Seksjon for patologi, Oslo

Utdanning:

 • 1997: Dr.scient. (PhD), Norges veterinærhøgskole, Oslo
 • 1991: Cand.med.vet., Norges veterinærhøgskole

Arbeidserfaring:

 • 2013-: Veterinærinstituttet, Oslo - Seksjonsleder, Seksjon for patologi
 • 2011-2013: Seniorrådgiver, Animalia, Oslo
 • 2009-2010: Veterinær/major, Forsvaret, Meymaneh, Afghanistan
 • 2007-2011: Fagdirektør, Animalia Fjørfe (permisjon 2009-2010)
 • 2001-2007: Fag- og forskningssjef, Fagsenteret for fjørfe
 • 1997-2001: Seniorrådgiver/rådgiver, Statens dyrehelsetilsyn
 • 1994-1997: Stipendiat, Veterinærinstituttet
 • 1993-1994: Distriktsveterinær, Statens veterinære felttjeneste, Hamarøy
 • 1992-1993: Privatpraktiserende veterinær, Birkeland
 • 1992: Skadeveileder, Fiskeoppdretternes Trygdelag Gjensidig
 • 1991-1992: Avdelingsveterinær, Næringsmiddeltilsynet i Midt-Rogaland

Øvrig faglig bakgrunn:

 • 2011-2012: Prosjektleder for prosjekt “Skader og transportdød hos slaktekylling - betydning for dyrevelferd og produktkvalitet”
 • 2007 – : Medlem av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd 2000-2006: Konsulentoppdrag for Statens legemiddelverk
 • 2001: Representant for Statens dyrehelsetilsyn /Norge i ”Standing Veterinary Commitee” under munn- og klauvsjukeepidemien i Europa våren 2001.
 • 1991-: Konstituert distriktsveterinær/privatpraktiserende veterinær i flere kortere perioder

Utvalgte publikasjoner:

 • Murano, T., Camarda, A., Sahibi, H., Kilpinen, O., Mul, M., van Emous, R., le Bouquin, S., Hoel, K., Cafiero, MA. Experimental and applied acarology. 2009;48:1-2:3-10.
 • Hoel, K., Reitan, L.J. & Lillehaug, A. Immunological cross reactions between Aeromonas salmonicida and Vibrio salmonicida in Atlantic salmon (Salmo salar L.) and rabbit. Fish & Shellfish Immunology. 1998;8:171-182.
 • Hoel, K., Holstad, G. & Lillehaug, A. Adjuvant activities of a Vibrio salmonicida bacterin on T-dependent and T-independent antigens in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish & Shellfish Immunology.1998;8:287-293.
 • Hoel, K., Salonius, K. & Lillehaug, A. Vibrio antigens of polyvalent vaccines enhance the humoral immune response to Aeromonas salmonicida antigens in Atlantic salmon (Salmo salar L.). Fish & Shellfish Immunology.1997;7:71-80.
 • Hoel, K., Lillehaug A. Adjuvant activity of polar glycopeptidolipids from Mycobacterium chelonae in experimental vaccines against Aeromonas salmonicida in Atlantic salmon (Salmo salar L.). Fish & Shellfish Immunology. 1997;7:365-376