Livar Frøyland

Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Curriculum vitae

Stilling:

Forskningsdirektør, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Utdanning:

 • 1998: Godkjent som FELASA kategori C forskere innen forsøksdyr
 • 1996: Dr. philos., Universitetet i Bergen  
 • 1995: Kurs nr. B-1096, Forsøksdyr i medisinsk forskning, Universitetet i Bergen
 • 1994: Forskeropplæringskurs, Techniques in protein chemistry, University of Oulu, Finland
 • 1993: Forskeropplæringskurs, Lipidenes struktur og metabolisme i cellen, Universitetet i Bergen
 • 1992: Cand. scient., Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring:

 • 2011-: Forskningsdirektør, NIFES
 • 2004-2011 Forskningssjef, NIFES
 • 2003-: Professor i medisin (ernæringsfysiologi), Universitetet i Bergen
 • 1997-2004: Forsker, NIFES
 • 1996-1997: Førsteamanuensis, vikariat, Institutt for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus.

Øvrig faglig bakgrunn:

 • 2014- Medlem av forskningsrådets referansegruppe for Societal Challenges og biotek i Horisont 2020
 • 2013- Medlem av forskningsrådets referansegruppe for Joint Programming Initiative (JPI) A Healthy Diet for a Healthy Life.
 • 2011-12 Medlem av arbeidsgruppe for mat, inkl. marin bioteknologi og marin bioprospektering under HAV21 strategien.
 • 2009- Medlem av Forskerutvalget for sjøpattedyr.
 • 2007- Medlem av arbeidsgruppen for Bergen Marine Forskningsklynge 
 • 2007- Oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet som medlem i styringsgruppen til Fiskesprell– en oppfølging av Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen 2007-2011.
 • 2007- Medlem av samarbeidsutvalget mellom Helse Bergen og NIFES
 • 2005-2011 Medlem av Programutvalg i ernæring, Det medisinske fakultet, UiB
 • 2004-2008 Medlem av programstyret i humanbiologiske fag, Institutt for biomedisin, UiB
 • 2004 Medlem av en tverrfaglig kjernegruppe nedsatt av universitetsdirektøren for å utrede forslag til modell og organisering av studietilbudet i ernæring ved UiB. 
 • 2004 - Medlem av VKMs Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi fra 2004
 • 2002: Medlem av organisasjonskomiteen for The 7th International Union of Biochemistry and Molecular Biology, Bergen
 • 2001-2002: Leder av programkomiteen for the 21st Nordic Lipid Symposium, Bergen
 • 1998-1999: Medlem av programkomiteen for The 8th European Nutrition Conference,
      Lillehammer

Utvalgte publikasjoner:

 • Alvheim, A.R., Torstensen, B.E., Lin, Y.H., Lillefosse, H.H., Lock, E.J., Madsen, L., Frøyland, L., Hibbeln, J.R. and Malde, M.K. Dietary linoleic acid elevates the endocannabinoids 2-AG and anandamide and promotes weight gain in mice fed a low fat diet. Lipids 2014 49(1) 59-69, DOI 10.1007/s11745-013-3842-y
 • Markhus MW, Skotheim S, Graff IE, Frøyland L, Braarud HC, Stormark, KM. and Malde, MK. 2013. Low Omega-3 Index in Pregnancy Is a Possible Biological Risk Factor for Postpartum Depression. PLoS ONE 8(7):e67617.doi:10.1371/journal.pone.0067617
 • Olsen, K. S., Fenton, C., Frøyland, L., Waaseth, M., Paulssen, R.H. and Lund, E. 2013. Plasma fatty acid ratios affect blood gene expression profiles – a cross-sectional study of the Norwegian Women and Cancer Post-Genome Cohort. PLoS ONE, 8(6): e67270. Doi:10.1371/journal.pone.0067270
 • Garcia-Rodrigues, C., Mesa, M.D., Olza, J., Vlachava, M., Kremmyda, L-S., Diaper, N.D., Noakes, P.S., Miles, E.A., Ramirez-Tortosa, M.C., Liaset, B., Frøyland, L., Rossary, A., Farges, M-C., Vasson, M-P., Aquilera, C.M., Helmersson-Karlqvist, J., Godfrey, K.M., Basu, S., Calder, P.C., and Gil, A. 2012. Does consumption of two portions of salmon per week enhance the antioxidant defense system in pregnant women? Antioxid Redox Signal. 2012 Jun 15;16(12):1401-6. Epub 2012 Feb 21.
 • Rylander C, Sandanger T, Frøyland L, Lund E. Dietary patterns and perfluorinated compounds in 315 Norwegian women: the NOWAC postgenome study. Environmental Science & Technology 2010, 44: 5225-5235.