Risikovurderingerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Artikkel 36-oppdrag

Artikkel 36-oppdrag er utredningsoppdrag som bare kan utføres av institusjoner som står oppført på EFSAs Artikkel 36-liste.

Oppdragene er forankret i Artikkel 36 i EUs matlov, som omhandler samarbeidsprosjekter og andre oppdrag som EFSA trenger å få utført. Oppdragene er ikke forskningsprosjekter eller risikovurderinger. Oppdragene finansieres av EFSA.

Hvem kan stå på Artikkel 36-listen?

Norske institusjoner kan stå på EFSAs artikkel 36 liste. Institusjonen må være i så stor grad som mulig offentlig finansiert for å kunne stå på listen. Rent private forskningsinstitusjoner kan ikke delta. Institusjonen må arbeide innenfor ett eller flere av EFSAs arbeidsområder. Klikk her for å lese mer EFSAs arbeid.

Man melder seg inn på institusjonsnivå. Det betyr at det er hele institusjonen som er meldt inn, og ikke et enkelt fakultet, eller avdeling. I innmeldingen kan man imidlertid spesifisere de delene av institusjonen som kan bidra i samarbeidet, avhengig av hvor kompetansen som er aktuell for EFSA finnes.

Norske institusjoner på Artikkel 36-listen

Disse norske institusjonene står i dag oppført på Artikkel 36-listen og har dermed mulighet til å påta seg Artikkel 36-oppdrag:

 • Bioforsk
 • Mattilsynet
 • Norsk institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES)
 • Norsk institutt for luftforskning (NILU)
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Folkehelseinstituttet (inkluderer VKM)
 • Norges veterinærhøgskole
 • Norsk institutt for skog og landskap
 • NMBU - institutt for for husdyr- og akvakulturvitenskap
 • Universitetet i Oslo - avdeling for ernæringsvitenskap
 • Veterinærinstituttet

Kontakt

Gisle Solstad

Administrasjonssjef og ansvarlig for driften av EFSAs kontaktpunkt i Norge

M: 98 36 72 86
Send e-post

VKM bistår norske institusjoner i søknadsprosessen hvis institusjonen ønsker å stå oppført på EFSAs Artikkel 36-liste. Ta kontakt med sekretariatet i VKM for mer informasjon.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummerr:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie