Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

EU-FORA 2019 - 2020

EFSA søker etter kandidater og vertsinstitusjoner til stipendprogrammet EU-FORA. Programmet tar først og fremst for seg kjemiske og mikrobiologiske risikovurderinger innenfor matområdet.

EU-FORA gir forskere som er tidlig eller midt i karrieren mulighet til å lære mer om risikovurderinger innenfor matområdet. Programmet starter i september 2019 og varer i 12 måneder.

Hensikten med EU-FORA

 • Øke EUs kapasitet til å gjøre vitenskapelige risikovurderinger innenfor matområdet
 • Styrke samarbeidet mellom europeiske organisasjoner som jobber med mattrygghet og styrke samarbeidet med EFSA
 • Bidra til å harmonisere risikovurderingsmetodikk

Hovedfokus på kjemiske og mikrobiologiske risikovurderinger

Programmet omfatter først og fremst kjemiske og mikrobiologiske risikovurderinger. Det er rettet mot fagfolk fra følgende felt:

 • Molekylærbiologi
 • Biologi
 • Mikrobiologi
 • Veterinær-/humanmedisin
 • Agronomi/landbruksvitenskap
 • Biokjemi
 • Kjemi
 • Næringsmiddelteknologi
 • Toksikologi

 

Informasjon for kandidater

Jobber du innenfor området mattrygghet? Er du tidlig eller midt i karrieren og ønsker å lære (mer) om risikovurdering på matområdet? Har du bakgrunn fra molekylær biologi, biologi, mikrobiologi, veterinær-/humanmedisin, agronomi/landbruksvitenskap, biokjemi, kjemi, miljøfag, næringsmiddelteknologi eller toksikologi? Da kan dette være aktuelt for deg.

I løpet av en 12-måneders periode skal kandidatene jobbe ved en europeisk institusjon, utenfor eget hjemland, med kompetanse innenfor risikovurderingsarbeid på matområdet. Kandidaten skal også delta på opplæringskurs. Kurset går over tre uker i september, en uke i desember, en uke i mars og en uke i juni.

Kandidatene får en månedlig utbetaling på 2 200 €, korrigert for nasjonale levekostnader under stipendperioden.

Er du interessert i å være kandidat?

Les mer her for å få mer informasjon om krav til søkerne og kriterier for utvelgelse.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Søknadsfrist 31. januar 2019.

Informasjon for vertsinstitusjoner

Du får nå muligheten til å være vertskap for en eller flere av kandidatene over en periode på 12 måneder.

Vertsinstitusjonene må ha lang erfaring med risikovurdering innenfor matområdet og være en artikkel 36-institusjonlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Vertsinstitusjonene lager et arbeidsprogram for kandidaten med tydelige læringsmål for perioden.

Flere artikkel 36-institusjonerlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu kan gå sammen om å lage program for kandidaten(e). Samarbeidet kan være både nasjonalt og internasjonalt.

Er din organisasjon interessert i å være vertsorganisasjon?

Les mer her for å få mer informasjon om krav til vertsinstitusjonene og seleksjonskriteriene.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Søknadsfrist 31. januar 2019.

Ønsker du høre om andres erfaringer?

Ønsker du å høre mer om erfaringer norske institusjoner har hatt med deltagelse i EU-FORA programmet, både som vertsinstitusjon og som institusjon som har hatt medarbeidere som har deltatt som kandidat?

Da kan du kontakte Gisle Solstad, som er norsk kontaktpunktrepresentant for EFSA i Norge.

Kontaktpunktet kan også bistå med råd og vink når det gjelder søknadsprosess og formidle kontakt med EFSA og hele EU-FORA nettverket ved behov.

Kontakt

Lite bilde av Gisle Solstad

Gisle Solstad

Administrasjonssjef og ansvarlig for driften av EFSAs kontaktpunkt i Norge

M: 98 36 72 86
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie