Nettverkene

EFSA har opprettet faglige nettverk som skal bistå i arbeidet og bidra til faglig samarbeid og utveksling av informasjon på tvers av landegrensene. Under finner du oversikt over de norske representantene i nettverkene og hvor de jobber.

Under nettverk for strategi og samarbeid har vi samlet Advisory Forum, EFSA Communication Expert Network (CEN) og EFSAs norske kontaktpunkt (Focal Point).

EFSAs faglige nettverk består av eksperter oppnevnt av EU-landene (Norge deltar som observatør). I tillegg kan representanter for EU-kommisjonen og andre organisasjoner bli invitert til å delta i arbeidet. 

 

Strategi og samarbeid
Biologiske farer
Datainnsamling
Dyrehelse og dyrevelferd
Emerging risk

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network on Emerging Risk Exchange Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Torild Agnalt Østmo

Mattilsynet

Genmodifiserte organismer
Matingredienser og matemballasje

Undergruppe for matkontaktmaterialer som ikke er av plast.

Nettverk


Norsk representant

Arbeidssted


Scientific Network on Food Contact Materials (FCM)

Inger-Lise Steffensen

Folkehelseinstituttet


Nanoteknologi
Ny mat

Nettverk  

Norsk representant

Arbeidssted 

Scientific Network for Risk Assessment of Novel Food 

Bente Mangschou


Gro Haarklou Mathisen (alternate)

VKMVKM 


Plantehelse
Plantevernmidler

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Pesticide steering committee Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Abdelkarim Abdellaue

Mattilsynet

Networking group on pesticide monitoring Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Hanne Marit Gran


Per Bratterud

 

Mitsuko Komada

 

Randi Iren

Bolli

Mattilsynet

 

Mattilsynet

 

Mattilsynet

 


NIBIO


Zoonoser

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network on Zoonoses Data Collection Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Merete Hofshagen


Berit Heier (alternate)

Veterinærinstituttet

 

 

Veterinærinstituttet