Nettverkene

EFSA har opprettet faglige nettverk som skal bistå i arbeidet og bidra til faglig samarbeid og utveksling av informasjon på tvers av landegrensene. Under finner du oversikt over de norske representantene i nettverkene og hvor de jobber.

Under nettverk for strategi og samarbeid har vi samlet Advisory Forum, EFSA Communication Expert Network (CEN) og EFSAs norske kontaktpunkt (Focal Point).

EFSAs faglige nettverk består av eksperter oppnevnt av EU-landene (Norge deltar som observatør). I tillegg kan representanter for EU-kommisjonen og andre organisasjoner bli invitert til å delta i arbeidet. 

 

Strategi og samarbeid
Biologiske farer
Datainnsamling

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network on Chemical Occurrence Datalenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Waleed S. Ahmed

 

Inger Halle Skagen (alternate)

Mattilsynet

 

Mattilsynet

 

 

Scientific Network on Food Consumption Datalenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Inger Therese Laugsand Lillegaard

VKM

Scientific Network on Veterinary Medicinal Products Residues data Collectionlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Waleed S. Ahmed


Inger Halle Skagen (alternate)

Mattilsynet

 

Mattilsynet


 

Dyrehelse og dyrevelferd
Emerging risk

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network on Emerging Risk Exchangelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Torild Agnalt Østmo

Mattilsynet

Genmodifiserte organismer

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network for Risk Assessment of GMOs (Environmental Risk Assessmentlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu)

 

Scientific Network for Risk Assessment of GMOs (Food and Feed)lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Merethe Aasmo Finne

 

 

Ville Erling Sipinen

VKM

 

 

VKM

Matingredienser og matemballasje

Undergruppe for matkontaktmaterialer som ikke er av plast.

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network on Food Ingredients and Packaginglenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Inger-Lise Steffensen

Folkehelseinstituttet

 

Nanoteknologi
Ny mat

Nettverk  

Norsk representant

Arbeidssted 

Scientific Network for Risk Assessment of Novel Food 

Bente Mangschou

 

Gro Haarklou Mathisen (alternate)

VKM

 

 

VKM 


Plantehelse

Nettverk


Norsk representant

Arbeidssted


Scientific Network for Risk Assessment in Plant Health lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Micael Wendell

 

VKM

 


Plantevernmidler

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Pesticide steering committeelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Abdelkarim Abdellaue

Mattilsynet

Networking group on pesticide monitoringlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Hanne Marit Gran


Per Bratterud

 

Mitsuko Komada

 

Randi Iren

Bolli

Mattilsynet

 

Mattilsynet

 

Mattilsynet

 


NIBIO


Zoonoser

Nettverk

 

Norsk representant

Arbeidssted

 

Scientific Network on Zoonoses Data Collectionlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Merete Hofshagen


Berit Heier (alternate)

Veterinærinstituttet

 

 

Veterinærinstituttet