Afrikansk svinepest: risiko med utendørs hold av griser

Utendørs grisehold medfører betydelig risiko til å introdusere og spre afrikansk svinepest Risikoen kan halveres ved å installere faste gjerder på gårder med utegriser i områdene hvor sykdommen finnes.

Det er budskapet i en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, som har vurdert risiko for spredning av afrikansk svinepest fra gårder som holder griser utendørs.

Tiltak

Det er vanlig å holde gris utendørs i EU-land, men det fines ikke lovverk på europeisk nivå for kategorisering av slike gårder. Informasjon om slike gårder er derfor begrenset og ikke harmonisert, og må tolkes med forsiktighet, ifølge EFSA.

I tillegg til å installere enkle og doble faste gjerder rundt gårder som holder gris utendørs, foreslår EFSA innføring av objektive vurderinger av biosikkerheten ved gårdene, det vil si hvilke tiltak som er gjort for å hindre smittespredning. EFSA foreslår også at gårder blir godkjent for utendørs hold på grunnlag av biosikkerhetsvurderinger. EFSA peker på at slike bedriftsvurderinger også kan løse andre problemer med dyrehold.

Uttalelsen er basert på data som er samlet inn av nasjonale veterinærmyndigheter, bondeorganisasjoner og vitenskapelig litteratur.

Les mer på EFSAs nettsider, her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Villsvin