Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

03. mars 2020

AMR: vanskeligere å behandle infeksjoner som skyldes matbårne bakterier

Salmonella og Campylobacter blir i økende grad motstandsdyktige mot ciprofloxacin, et av antibiotikaene som brukes for å behandle infeksjoner som skyldes disse bakteriene.

Det er en av konklusjonene i den siste årlige rapporten om antimikrobiell resistens i zoonoser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og Det europeiske smittevernbyrået, ECDC.

De seneste dataene fra mennesker, dyr og mat viser at en stor andel av salmonella-bakterieisolater er multiresistente, dvs. resistente mot tre eller flere antibiotiske legemidler. Det er også rapportert om høy grad av motstandsdyktighet i Salmonella og E.coli-bakterieisolater fra fjørfe.

Ciprofloxacin er et fluorokinolon, som er karakterisert som et kritisk viktig antibiotikum for behandling av mennesker.

I omtrent 40 prosent av medlemslandene var forekomst av ESBL eller AmpC-produserende E. coli nedadgående i perioden 2015-2018.

En annen positiv tendens, er at flere EU-land har observert nedgang i motstandsdyktighet mot ampicillin og tetrasyklin hos Salmonella Typhimurium i perioden 2013-2018.

Les mer om rapporten på EFSAs nettsider.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie