Antibiotikaresistens i EU-land: data fra 2019

Det er fortsatt et betydelig omfang av antibiotikaresistente bakterier i EU-land. Det fremgår av den årlige rapporten fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og Det europeiske smittevernbyrået.

Rapporten var basert på data om overvåking av antimikrobiell resistens samlet inn av medlemslandene i 2019.

Les mer om rapporten og hele rapporten på EFSAs nettsider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.