Bruk av antibiotika hos dyr avtar

Slik konkluderer den siste rapporten publisert av den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og det europeiske smittevernbyrået (ECDC).

Med en én- helse-tilnærming presenterer rapporten fra de tre EU-byråene data om antibiotikaforbruk og utvikling av antimikrobiell resistens (AMR) i Europa for 2016-2018. Hovedbudskap i rapporten er følgende :

  • Bruken av antibiotika har gått ned og er nå lavere hos matproduserende dyr enn hos mennesker.
  • Bildet i EU er mangfoldig og situasjonen varierer betydelig etter land og antibiotikaklasse. For eksempel brukes aminopenicilliner, tredje- og fjerdegenerasjons cefalosporiner og kinoloner mer hos mennesker enn hos matproduserende dyr, mens polymyxiner (colistin) og tetrasykliner brukes mer i matproduserende dyr enn hos mennesker.
  • Fallet i antibiotikabruk hos matproduserende dyr tyder på at tiltakene som er gjennomført på nasjonalt nivå for å redusere bruken, viser seg å være effektive.

Les rapporten her.