Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

26. juni 2018

Coctaileffekter: veileder på høring

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) ønsker innspill til et utkast til veileder om harmoniserte metoder for å vurdere risiko for coctaileffekter.

Veilederen beskriver metoder som skal kunne brukes for risikovurdering av coctaileffekter innen humanhelse, dyrehelse og miljø.

Les mer om veilederen på EFSAs sider herlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Her er lenke til svarskjemaet om coctaileffekter.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Svarfrist er 15. september 2018.

Gentoksiske substanser

EFSA ber også om innspill til et forslag til uttalelse om gentoksiske effekter av kjemiske blandinger.

Les mer om uttalelsen om gentoksiske substanser på EFSAs sider herlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Her er lenke til svarskjemaet om gentoksiske substanserlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Svarfrist er 9. september.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie