EFSA avholder åpne møter i flere av panelene

Åpenhet står sentralt i arbeidet til EUs mattrygghetsorgan EFSA. Derfor avholder EFSA også i år åpne møter der de som ønsker det kan komme og overvære hvordan EFSAs eksperter utarbeider risikovurderinger.

De som ønsker å komme på møtene må registrere seg på forhånd. Registreringen åpner vanligvis seks uker før møtet finner sted. Les mer og se oversikt over åpne møter på EFSAs nettsider.

28.11.2013