Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

EFSA ber om innspill til risikovurdering av dyrevelferd i sauehold

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har publisert utkast til risikovurdering av dyrevelferd hos sau som brukes i produksjon av kjøtt, melk og ull. EFSA ber om innspill til vurderingen innen 5. november 2014.

I risikovurderingen har ekspertene i EFSA identifisert det de mener er de viktigste velferdsutfordringene knyttet til hold av sau som brukes i produksjon av kjøtt, melk eller ull.

I vurderingen foreslår EFSA metoder for å vurdere risiko knyttet til dyrevelferd hos sau. 

EU-kommisjonen har bestilt denne risikovurderingen, fordi EU ønsker å forbedre regelverket for dyrevelferd i hold av produksjonsdyr. Dagens EU-regelverk stiller minimunskrav til dyrevelferd for hold av produksjonsdyr. Det finnes ikke eget regelverk for dyrevelferd i sauehold.

25.09.2014

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie