Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

EFSA har utredet metoder for vurdering av velferd til storfe på slakteri

EUs mattrygghetsorgan EFSA har nylig publisert en utredning om hvordan velferden til storfe kan måles og vurderes på slakteri. Rapporten er en del av et større arbeid om dyrevelferd i slakterier som EFSA gjør på oppdrag for EU-kommisjonen.

I henhold til gjeldende EU-regelverk, må operatøren sikre at dyret ikke viser tegn til bevissthet etter at dyret er bedøvet og før det dør.

I denne første vurderingen foreslår EFSA at det innføres indikatorer for overvåking og protokoller for prøvetaking.

Les hele vurderingen på EFSAs nettsider

EFSA vil fremover publisere vurderinger om prosedyrer for overvåking av avliving av gris, sau, geit, kylling og kalkun.

18.12.2013

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie