Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

EFSA har vurdert risiko for bier knyttet til bruk av plantevernmiddelet fipronil

Insektmiddelet fipronil kan utgjøre en stor risiko for bier når det brukes som beisemiddel på mais. Det konkluderer EUs mattrygghetsorgan EFSA med i en risikovurdering til EU-kommisjonen.

Beisemiddel brukes for å gjøre frø mer motstandstykdige mot skadegjørere. Insekter er en type skadegjørere.

Les mer og last ned rapporten på EFSAs nettsider

I EFSA pågår det et omfattende arbeid knyttet til biehelse. Les mer om dette arbeidet på EFSAs temanettsider

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er norsk offisielt kontaktpunkt for EFSA. EFSA gjør risikovurderinger og gir råd om trygg mat til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EU-landene.

30.05.2013

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie