Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

EFSA-konferanse om risikovurdering

EUs organ for mattrygghet, EFSA, inviterer til en tverrfaglig vitenskapelig konferanse om risikovurderinger og metodikk 7.-8. november 2012 i Parma i Nord-Italia, hvor EFSA har sitt hovedsete.

Konferansen er beregnet på eksperter og forskere som er tilknyttet EFSA eller andre vitenskapelige institusjoner. Målet er å videreutvikle og harmonisere arbeidet med risikovurderinger innen forskjellig fagområder.

Temaer som vil bli tatt opp er bl.a. metoder for risikovurderinger, innsamlede data og risikovurderinger innen følgende områder: Plantehelse, plantevernmidler og reststoffer av disse, genetisk modifiserte organismer, tilsettingsstoffer og andre substanser i dyrefôr, dyrehelse, biologiske farer, forurensende stoffer i matvarekjeden, emballasje, enzymer, tilsettingsstoffer, kostforbedringsmidler og prosesshjelpemidler, og ernæring.

Det vil også bli diskusjoner og foredrag om blant annet fareidentifisering og –karakterisering, miljørisikovurderinger og risikokarakterisering.

For mer informasjon og påmelding, se EFSA hjemmeside

12.06.2012

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie