Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

EFSA leverer risikovurdering av vulkansk aske

EU-kommisjonen har bedt EFSA, EUs mattrygghetsorgan, om å vurdere mulig helserisiko for mennesker og dyr gjennom mat/fôr og drikkevann dersom det oppstår en situasjon med betydelig nedfall av aske over Europa som følge av vulkanutbruddet på Island.

EFSA har i vurderingen konsentrert seg om risiko på kort sikt dersom dyr og planter utsettes for askefall. 

Les pressemelding og last ned risikovurderingen på EFSAs
nettside
.

03.05.2010

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie