Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

EFSA med risikovurdering av to plantesykdommer på sitrustrær

EUs mattrygghetsorgan EFSA publiserte nylig en risikovurdering av to plantesykdommer, som begge utgjør en stor trussel mot sitrusdyrkingen i EU. Arbeidet har vært ledet av Trond Rafoss. Han er medlem av EFSAs plantehelsepanel og VKMs faggruppe for plantehelse.

Sykdommene det er snakk om finnes i USA, men ikke i Europa. Klimaet i områder med sitrusdyrking i Europa er imidlertid ganske likt klimaet i de delstatene som produserer sitrus i USA. EU har iverksatt importkontroll og overvåking av europeisk produksjon for å hindre import av de to sykdommene.

Risikovurderingen som Rafoss har ledet konkluderer med at de to sykdommene, sitrus svartflekk forårsaket av soppen (Phyllosticta citricarpa) og sitrus-kreft forårsaket av bakterien Xanthomonas citri utgjør en stor trussel mot sitrusdyrkingen i EU, men at tiltakene som er innført er effektive i forhold til å beskytte EU mot sykdommen.

Torsdag 27.2 skal Rafoss legge fram vurderingen for EU-kommisjonen i Brussel.

Les mer og last ned risikovurderingen på nettsidene til EFSA

26.02.2014

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie