EFSA publiserer retningslinjer for toårige fôringsstudier av gnagere med hele mat- og fôrprodukter

Retningslinjene vil hjelpe forskere i å utføre toårige fôringsstudier der man vurderer risiko for kreft og/eller andre skadelige effekter av å konsumere hele mat- og fôrprodukter over lengre tid. Rapporten gir råd om hvordan man bør planlegge og utføre slike langtidsstudier på linje med internasjonalt anerkjente standarder. I tillegg identifiseres begrensningene med slike studier.

Retningslinjene er beregnet for langtidsstudier med gnagere der man tester eventuelle skadelige effekter av hele mat- eller fôrprodukter som konsumeres i sin helhet.

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, mener det bør vurderes fra sak til sak om man skal utføre slike studier, og studiene skal kun utføres når alle eksisterende toksikologiske, ernæringsmessige og næringsrelaterte komponenter er blitt vurdert. Å sette klare og spesifikke mål i forkant av studiene er også svært viktig.

I utviklingen av retningslinjene har EFSA tatt utgangspunkt i et dokument fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)PDF for testing av kjemiske stoffer enkeltvis. OECD-dokumentet måtte derfor tilpasses toårige fôringsstudier med hele mat- og fôrprodukter. I den sammenheng ba EFSA sine medlemsland om innspill til retningslinjene. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) sin faggruppe for genmodifiserte organismer bidro i dette arbeidet.

Utfordringer i fôringsstudiene

Hovedforskjellen mellom å vurdere effekten av et enkelt kjemisk stoff og å vurdere effekten av hele mat- og fôrprodukter, er at kjemikalier kan gis til forsøksdyr i høyere doser enn det mennesker sannsynligvis vil eksponeres for, mens dette er vanskelig med hele mat- og fôrprodukter fordi overfôring kan føre til ubalanse i forsøksdyrenes fordøyelse.

Det er begrenset hvor mye et dyr kan spise, og derfor er det vanskeligere å oppdage mulige toksikologiske effekter med denne typen studier enn med studier av enkeltstående kjemikalier. Av denne grunn trengs et stort antall forsøksdyr for at studien skal være holdbar.

EFSA har uttalt at retningslinjene vil bidra til etablering av protokoller for toårige studier av kreftrisiko og andre skadelige effekter ved inntak av hele mat- og fôrprodukter.

Les mer og last ned rapporten på EFSAs nettsider

31.07.2013