Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

EFSA setter ny inntaksgrense for den syntetiske matfargen paraoransje (E110)

I lys av ny vitenskapelig kunnskap har det europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, gjort en revurdering av akseptabelt daglig inntak (ADI) av den syntetiske matfargen paraoransje (E110).

EFSA satte en midlertidig verdi på 1 milligram per kilo kroppsvekt i 2009. Denne er nå endret til 4 milligram per kilo kroppsvekt per dag.

Ekspertene konkluderer med at eksponeringsberegningene tilsier at forbruket ligger godt under denne nye inntaksgrensen. Dette gjelder for alle aldersgrupper.

Publisert: 15.07.2014

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie