EFSAs nye strategi høring

EFSAs strategi 2027 bygger fem verdier - profesjonalitet, uavhengighet, åpenhet, ansvarlighet og samarbeid - og tre strategiske mål. Frist for å gi innspill er 2. mai 2021.

Målene er

  • å levere pålitelige vitenskapelige råd og kommunisere risiko fra jord til bord
  • å sikre beredskap for fremtidige behov for risikoanalyse
  • å styrke mennesker og sikre organisatorisk smidighet

Strategiutkastet inneholder også en plan som beskriver hvilke tiltak EFSA vil sette i verk for å nå målene.

Strategiutkastet er utarbeidet i nært samarbeid med EFSAS styre. Den endelige strategien vil bli utformet I tråd med tilbakemeldinger fra høringen.

EFSA er spesielt opptatt av å få innspill fra institusjonelle samarbeidspartnere på nasjonalt og internasjonalt nivå, og fra ulike berørte parter.

Les utkastet til strategi her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Send innspillene dine her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

EFSA strategi på høring