Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Publisert første gang 14. juli 2017

EFSA vurderer mat tilsatt med glutamat

EFSA har fastsatt akseptable inntaksnivåer for glutaminsyre og glutamat som tilsetningsstoffer i mat etter å ha gjennomført en reevaluering av stoffenes mattrygghet.

EFSA konkluderte med at den estimerte eksponeringen for glutaminsyre og glutamater gjennom føde ikke bare kan komme til å overskride det trygge inntaksnivået, men innebære risiko for alvorlige skadevirkninger hos mennesker i enkelte populasjonsgrupper.

EFSAs eksperter anbefaler at det gjennomføres en vurdering av maksimumsgrensene for tilsetningsstoffene det gjelder.

Du kan lese mer på EFSAs sider.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie