Exit-strategi for afrikansk svinepest

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har utviklet overvåkingsstrategier for å avgjøre om afrikansk svinepest ikke lenger sirkulerer blant villsvin.

I en ny vitenskapelig uttalelse anbefaler EFSA at land som er berørt av afrikansk svinepest lager en “exit-strategi” i to faser. Først en periode med rutinemessig overvåking av villsvin (screeningfase), deretter en kortere periode med intens overvåking (bekreftelsesfase).

Modellering viste at:

  • presisjonsnivået på tilnærmingen økte i takt med antall villsvinkadavre som var samlet inn og testet
  • forlengelse av overvåkingstiden økte sjansene for å kunne bekrefte at viruset ikke lenger var i sirkulasjon
  • aktiv overvåking basert på jakt har begrenset innvirkning på effekten av exit-strategien

I rapporten er det praktiske eksempler på hvordan strategien kan brukes på både store og små arealer. EFSA har også anbefalinger om hva som er et minimum av overvåkingsperiode for at strategien skal ha effekt.

Les rapporten på EFSAs nettsider her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Villsvin