Fugleinfluensa sprer seg i Europa

Det er høy risiko for at fugleinfluensa sprer seg til europeiske land som tidligere har vært upåvirket av viruset. Det fremgår av en vitenskapelig uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Uttalelsen er en oppdatering av en rapport fra september 2020.

I løpet av de siste månedene er det rapportert om mer enn 300 tilfeller av svineinfluensa i Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederland, Sverige og Storbritannia. De fleste utbruddene var i ville fugler, men det er også påvist en håndfull utbrudd i fjærkrebesetninger.

Sannsynligheten for at viruset sprer seg fra ville fugler til fjærfe vurderes som høy. I sin forrige oversikt advarte EFSA om at høypatogen fugleinfluensa (HPAI) kunne spre seg raskt til Vest-Europa etter utbrudd blant ville og tamme fugler i Vest-Russland og Kasakhstan i sommer. Regionen ligger langs trekkveien til ville sjøfuglene på vei til Europa.

Det er ikke oppdaget tilfeller av svineinfluensa hos mennesker i de nye utbruddene, og risikoen for at viruset overføres til mennesker er fortsatt svært lav. EFSA peker på at utvikllingen må følges nøye for å vurdere risikoen for at det dukker opp virus som kan overføres til mennesker.

EFSA oppfordrer nasjonale myndigheter til å fortsette overvåking av ville fugler og fjærfe, og å iverksette kontrolltiltak for å forhindre menneskelig kontakt med infiserte eller døde fugler. Medlemsstatene anbefales også å håndheve risikoreduserende og forsterkede biosikkerhetstiltak.

Rapporten er utarbeidet med støtte fra Det europeiske smittevernbyrået, ECDC, og EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa.

Les mer på EFSAs sider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.