Godkjenning av cannabidiol som ny mat satt på vent

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, setter godkjenning av cannabidiol som ny mat på vent. Årsaken er manglende data, og usikkerhet om mulige farer knyttet til inntak av stoffet.

Cannabidiol er et stoff som utvinnes fra cannabisplanten. Stoffet kan også være kjemisk framstilt.

EU-kommisjonen anser at cannabidiol kvalifiserer som såkalt ny mat, forutsatt at det oppfyller vilkårene i EU-lovgivningen om ny mat.

EFSA har vurdert om inntak av cannabidiol er trygt for mennesker, på oppdrag fra EU-kommisjonen.

Datahull og usikkerhet

EFSAs eksperter i panelet for ernæring, nye matvararer og matallergener (NDA) kan ikke fastslå at cannabidiol er trygt. Årsaken er mangel på data og usikkerhet om mulig fare. Leder av panelet, prof. Dominique Turck, understreker at det på nåværende tidspunkt heller ikke er konkludert med at det er utrygt å bruke produktet.

EFSA har identifisert flere farer knyttet til inntak av cannabidiol. Det er utilstrekkelige data om hvilken effekt cannabidiol har på lever, mage- og tarmkanal, hormonsystemet, nervesystemet og på mental helse. Studier på dyr viser betydelige uønskede effekter, spesielt på reproduksjon.

EFSA har mottatt 19 søknader om cannabidiol som ny matvare. Det er søkerne som har ansvar for å gi tilstrekkelig dokumentasjon på at produktet er trygt. EFSA er i dialog med søkere for å informere om hvordan manglende data kan skaffes til veie.

28. juni 2022 arrangerer EFSA et digitalt informasjonsmøte om dette.

Les uttalelsen på EFSAs nettsider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les mer om cannabidiol på Mattilsynets nettsider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Godkjenning av cannabidiol som ny mat satt på vent, VKM og EFSA logoer,