Helhetlig miljørisikovurdering skal gi bier bedre beskyttelse

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har utviklet et helhetlig rammeverk for å vurdere kombinerte effekter av alle stressfaktorer som bier utsettes for.

Den nye tilnærmingen, kalt MUST-B, vil Ifølge EFSA vil være et viktig skritt i arbeidet for å reversere nedgangen av pollinerende insekter i Europa. MUST-B er presentert i en vitenskapelig uttalelse, som ble publisert 20. mai.

EFSAs direktør Bernhard Url, sier at dette er viktig for alle som er opptatt av å bevare Europas rike økosystemer. Han peker på at tilnærmingen angir en tydelig retning for å endre måten vi vurderer miljørisiko for pollinerende insekter i EU.

Uttalelsen om MUST-B tar til orde for en systematisk tilnærming som kombinerer modellering og overvåking av alle stressfaktorer som insektene utsettes for. Det omfatter plantevernmidler og andre kjemikalier, pasasitter og sykdom, så vel som tilgang til mat, klima og biavl.

Simon More, som har ledet arbeidsgruppen bak MUST-B-arbeidsgruppen, mener at forslaget er fremtidsrettet og nyskapende, og at det både fremmer teori for miljørisikovurdering, og praktisering av miljørisikovurdering. More understreker at det er spesielt gledelig at MUST-B er utviklet i samarbeid med blant annet birøktere.

Les mer på EFSAs nettsider her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Les hele uttalelsen her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.