Høring av utkast til uttalelse og protokoll om plastmyknere

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har offentlig høring av et utkast til uttalelse om identifisering og risikovurdering av plastmyknere som brukes i matemballasje.

Det er også høring av utkast til protokoll for hvordan det skal beregnes hvor mye plastmyknere vi eksponeres for.

Alle interessenter oppfordres til å gi innspill. Høringsfrist er 16. desember 2021.

Her er lenke til utkast til uttalelse Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.
Her er lenke til utkast til protokoll Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

EU-kommisjonen har bedt EFSA om å gjøre et forberedende arbeid i forbindelse med at helserisiko knyttet til plastmyknere som ftalater, stoffer med kjemisk struktur som likner ftalater, og stoffer som brukes som erstatning for ftalater, skal vurderes på nytt.

Dokumentene som er på høring, inngår i forberedelsene. Arbeidet er utført i nært samarbeid med Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA), og er en pilot for «Ett stoff – en vurdering»-tilnærmingen i EUs kjemikaliestrategi for bærekraft.

Utkastet om identifisering og prioritering er basert på data som er levert av EU-kommisjonen, ECHA og EUs medlemsland. Det er kun stoffer som er godkjent for bruk i matkontaktmaterialer på EU-nivå eller på nasjonalt nivå som ble prioritert.

Dato for siste risikovurdering av et stoff i matkontaktmateriale ligger til grunn for prioriteringen. Stoffene som ble risikovurdert før 2001 har høyeste prioritet. Deretter kommer stoffer som ble vurdert i tidsrommet 2001-2011. Stoffene som er vurdert etter 2011 har lavest prioritet.

I protokollen for beregning av eksponering presenteres metodene som skal brukes i arbeidet med å identifisere, velge ut, vurdere og integrere dataene som skal brukes i eksponeringsberegningene.

Les mer på EFSAs nettsider her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

EFSA, har offentlig høring av et utkast til uttalelse om identifisering og risikovurdering av plastmyknere som brukes i matemballasje.