Høring om utkast til uttalelse om bisfenol A (BPA) i mat

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har vurdert risiko knyttet til bisfenol A (BPA) i mat. EFSA foreslår at tålegrensen for daglig inntak reduseres betraktelig.

EFSA forklarer bakgrunnen for konklusjonen i et utkast til uttalelse, som nå er på offentlig høring. Frist for å gi innspill er 22. februar 2022.

Her er lenke til høringen. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Uttalelsen er en oppdatering fra 2015. Da satte EFSA en midlertidig tålegrense på 4 mikrogram BPA per kilo kroppsvekt per dag. Tålegrense, dvs. tolerabelt daglig inntak (TDI), er et estimat på hvor mye av et stoff som kan inntas daglig hele livet uten at det medfører nevneverdig helserisiko.

I utkastet til ny risikovurdering, foreslår EFSA at tålegrensen settes til 0,04 nanogram per kilo kroppsvekt. Den nye tålegrensene er satt med bakgrunn i nye studier som er publisert i perioden 2013 til 2018, spesielt studier som indikerer at BPA har negative effekter på immunsystemet.

EFSA har estimert hvor mye bisfenol A man får i seg fra kosten. Etter å ha sammenlignet dette med ny tålegrense, konkluderer EFSA med at både forbrukere med gjennomsnittlig og forbrukere med høy eksponering, i alle aldersgrupper, overskrider den nye tålegrensen, og at det indikerer bekymring for negative helseeffekter.

Utkastet til uttalelse er resultat av et grundig arbeid over flere år. EFSAs eksperter har brukt en systematisk tilnærming for å velge ut og vurdere tilgjengelig evidens. Metodene som er brukt i arbeidet med å identifisere og karakterisere fare, er beskrevet i en protokoll. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

EFSAs tidligere vurderinger av bisfenol A brukt i matkontaktmaterialer, ble publisert i 2006 og 2015. Årsaken til at EFSA bare kunne sette en midlertidig tålegrense i 2015, var stor usikkerhet og kunnskapshull.

Eksperter fra EFSA vil presentere bakgrunnen for denne nye uttalelsen på et møte for berørte parter 24. januar 2022.
Du kan registrere deg for deltagelse via denne lenken, Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. innen 16. januar.

Les mer om bisfenol A her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.