Høring: vitenskapen bak ernæringsprofiler

Ernæringsfysiologer og andre eksperter kan bidra til å utvikle et felles system i EU for merking av ernæringsprofiler på ferdigpakket mat. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har et utkast til uttalelse om ernæringsprofiler på offentlig høring.

Frist for å gi innspill er 9. januar 2022.

Her er lenke til høringen. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Ifølge EFSA kan blant annet følgende kan bli tatt i betraktning i ernæringsprofiler:

- reduksjon i energiinntak vil være viktig for folkehelsen i Europa, sett i lys at omfanget av overvekt og fedme

- inntak av mettet fett, natrium, tilsatt sukker overskrider anbefalingene i de fleste europeiske populasjoner, og er forbundet med negative helseeffekter

- inntak av kostfibre og kalium er for lavt blant voksne i de fleste europeiske populasjoner, og for lavt inntak av kostfiber og kalium er forbundet med negative helseeffekter

Utkastet til uttalelse bemerker også at inntak av jern, kalsium, vitamin D, folat og jod er utilstrekkelig i spesifikke sub-populasjoner, og at det vanligvis er tatt hensyn til det i nasjonale retningslinjer og/eller kostråd.

Uttalelsen inneholder også vitenskapelige vurderinger om matvaregrupper som er viktige for den europeiske befolkningen. Det inkluderer blant annet stivelsesrike produkter (hovedsakelig korn, kornprodukter og poteter), frukt og grønnsaker, bønner og linser, melk og melkeprodukter, fisk og skalldyr, nøtter og frø, og ikke alkoholholdige drikker. Matvaregruppenes rolle og bidrag i kostholdet, varierer mellom landene.

Bakgrunn

Det er EU-kommisjonen som har bedt EFSA om å utarbeide vitenskapelige råd om næringsstoffer og ikke-næringsstoffer med helsemessig betydning for Europas befolkning, og matvaregrupper som er viktige for helsen i kosthold i Europa. EFSA er også bedt om å utarbeide vitenskapelige kriterier for velge hvilke næringsstoffer, som skal inngå i ernæringsprofilering.

Arbeidet er en del av Farm to Fork-strategien. EU-kommisjonen har som mål å foreslå ny lovgivning i slutten av 2022.