Ikke trygt å bruke titandioksid som tilsetningsstoff i mat

Det er ikke lenger trygt å bruke titandioksid (E171) som tilsetningsstoff i mat. Det konkluderer EFSA i en oppdatert risikovurdering.

Behovet for mer kunnskap ble fremhevet i den forrige vurderingen av titandioksid fra 2016.

-Etter å ha vurdert all tilgjengelig forskning ble det klart at vi ikke kan utelukke at titandioksid som tilsetningsstoff i mat kan være gentoksisk. Selv om opptaket av stoffet er lavt, vil det kunne hope seg opp i kroppen, sier Trine Husøy, som er medlem av gruppen som har gjort denne vurderingen.

Gruppen har vurdert flere tusen studier som har blitt tilgjengelige siden den forrige vurderingen fra 2016, inkludert studier av titandioksid nanopartikler. Arbeidet har fulgt etablert metodikk. Fordi titandioksin E171 kan inneholde opp mot 50 prosent nanopartikler, ble EFSAs veileder «Guidance on risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain: Part 1, human and animal health» brukt.


Vurdering av gentoksisitet

Gentoksisitet handler om et stoffs evne til å skade DNA. For å kunne konkludere på om et stoff er trygt eller ikke er det viktig å vurdere om det kan ha genotoksiske effekter, fordi det da kan være kreftfremkallende.

-Ut ifra de nye dataene som var tilgjengelige og med metodene som ble brukt, kunne vi ikke utelukke muligheten for genotoksisitet, og dermed kunne vi heller ikke fastsette et trygt nivå for daglig inntak av dette tilsetningsstoffet, sier Husøy.

Risikohåndterere i EU-kommisjonen og i medlemslandene er informert om konklusjonene, og vil vurdere tiltak for å beskytte forbrukerne.

Bakgrunn

Titandioksin (E 171) er godkjent som tilsetningsstoff i mat i EU (Annex II, Regulation (EC) No 1333/2008).

I EFSAs vurdering fra 2016 ble behovet for nye studier for å få mer kunnskap om mulige effekter på reproduksjonssystemet fremhevet, noe som kunne gjøre det mulig å fastsette et akseptabelt daglig inntak. I tillegg ble usikkerheten rundt titandioksid-partiklene som brukes som tilsetningsstoff i mat, for eksempel størrelsen på disse og hvor stor andel som forekommer som nanopartikler, fremhevet.

Les hele rapporten på EFSAs nettsider her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


EFSA og VKM logoer, bilde av titandioksid (E171), tekst "Ikke trygt å bruke titandioksid som tilsetningsstoff i mat"