Koronavirus i mink: anbefalinger for bedre overvåking

Tidlig påvisning av koronavirus (SARS-CoV-2) bør være et prioritert mål for overvåking av minkfarmer i EU.

Mink

Det er anbefalingen i en ny vitenskapelig rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og Det europeiske smittevernbyrået, ECDC.

I rapporten foreslår EFSA og ECDC overvåkingsstrategier som kan bidra til å forebygge og kontrollere spredning av viruset.

Konklusjonen er at minkfarmer må anses å være i risiko for spredning av koronaviruset. Overvåking bør omfatte testing av dyr og ansatte, og av alle som er i kontakt med dyrene og deres familiemedlemmer, ettersom det mest sannsynlig er som bringer med seg viruset til minkfarmene.

Rapporten er bestilt av EU-kommisjonen, etter en rekke utbrudd av SARS-CoV-2 på minkfarmer i Europa i 2020.

Per januar 2021 er viruset oppdaget på 400 minkfarmer i ni EU/EØS-land: 290 i Danmark, 69 i Nederland, 17 i Hellas, 13 i Sverige, tre i Spania, to i Litauen, en i Frankrike og en i Italia.

Les mer om rapporten på EFSAs hjemmeside, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.