Kunnskapen bak trygghetsvurderinger av «ny mat»

EFSA har publisert den første vurderingen av et matprodukt som består av insekter. EFSAs trygghetsvurderinger er et nødvendig trinn i reguleringen av såkalt ny mat og er nødvendig for at Europas matmyndigheter kan tillate slike matprodukter.

Det er hovedbudskapet fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, som har risikovurdert bruk av insekter i mat.

Krever variert vitenskapelig ekspertise

Siden en ny EU-regulering av ny mat ble gjeldende fra januar 2018, har EFSA mottatt en mengde søknader om godkjenning av matprodukter som omfatter både nye og tradisjonelle matkilder. De inkluderer urteprodukter, algebasert mat og frukt som ikke har blitt spist i Europa tidligere, i tillegg til en lang rekke spiselige insektvarianter.

Helle Knutsen, som er medlem av EFSAs Panel of Nutrition og leder av VKMs faggruppe for forurensing, naturlige toksiner og medisinrester, leder EFSAs arbeidsgruppe som vurderer ny mat.

Hun sier at søknader om ny mat er så varierte at vi trenger vitenskapelige eksperter fra mange fagområder for å gjøre risikovurderinger av dem, som for eksempel ernæring, toksikologi, kjemi og mikrobiologi. Dette gjenspeiles i arbeidsgruppens tverrfaglige sammensetning.

Spiselige insekter

Ermolas Ververis, som er matkjemiker og har koordinert arbeidet med vurderingen av insekter som ny mat, peker på at insekter er komplekse organismer. Det gjør det utfordrende å beskrive sammensetningen av mat som er basert på insekter.

Insektprodukter blir ofte omtalt som proteinkilder, men Ververis uttaler at proteinnivået kan være overvurdert fordi det er påvirket av kitin, som er del av insektenes ytre skall. Mange matallergier er knyttet til protein, derfor vurderer ekspertene blant annet om inntak av insekter kan utløse allergiske reaksjoner. Disse kan forårsakes av følsomhet for insektproteiner, kryssreaksjon med andre allergener eller reaksjon på stoffer som er i insekts-fôret, som for eksempel gluten.

Les hele rapporten på EFSAs sider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.