Neonikotinoider: EFSA-vurdering av «nødsituasjoner på plantevernområdet» i 2020 og 2021

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har vurdert tillatelser til å bruke neonikotionidbaserte plantevernmidler på sukkerroer i 2020 og 2021. Slike plantevernmidler ble forbudt i 2018.

Vurderingene omfatter 17 tillatelser for plantevernmidler som inneholder klotianidin, imidakloprid, tiameksomam og tiakloprid gitt av myndighetene i Belgia, Kroatia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Polen, Litauen, Romania, Slovakia og Spania.

I Mattilsynets regelverk omtales dette som «nødsituasjoner på plantevernområdet».

Rammer bier og grunnvann

Utendørs bruk av imidakloprid, tiameksomam og klotianidin ble forbudt i EU i 2018. To år etter ble også tiakloprid forbudt. Forbudet kom etter at vurderinger fra EFSA viste at de tre første stoffene utgjør en risiko for helsa til bier, og at bruk av tiakloprid kan føre til at grunnvann blir forurenset.

Konklusjon

I 2020 ba EU-kommisjonen EFSA om å vurdere om tillatelsene var berettiget og begrunnet ut fra at det var fare for avlinger “som ikke kan begrenses med andre rimelige tiltak”, noe som er i tråd med EUs plantevernmiddelforordning.

EFSA har konkludert med at alle tillatelsene var berettiget, enten fordi det ikke fantes andre produkter eller metoder, eller fordi det var risiko for at skadedyr kunne bli motstandsdyktige mot andre tilgjengelige alternative produkter.

Les mer på EFSAs nettsider her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.