Ni norske eksperter oppnevnt som medlemmer av EFSAs vitenskapskomité og fagpaneler

Jan Alexander, leder av Hovedkomiteen til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), er oppnevnt som nytt medlem av EFSAs vitenskapskomite for perioden 2012-2015. EFSA har samtidig oppnevnt syv nye norske eksperter til sine vitenskapspaneler.

De oppnevnte ekspertene er: Truls Nesbakken, Panelet for hygiene og smittestoffer; Anne Katrine Haldorsen og Helle Katrine Knutsen, Panelet for forurensende stoffer; Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg, Martinus Løvik og Kaare M. Nilsen, Panelet for genmodifiserte organismer; Christer Sven Magnusson og Trond Rafoss, Panelet for plantehelse.

I tillegg sitter Mona-Lisa Binderup og Trine Husøy som medlemmer av Panelet for tilsettingsstoffer, aroma og matemballasje. Alle ekspertene er eller har vært medlemmer av VKMs faggrupper.

EFSAs vitenskapskomite og ni vitenskapelige paneler består av uavhengige eksperter fra universiteter, forskningsinstitusjoner og nasjonale mattrygghetsorganer i EU- og EØS-land. Oppgaven er å utarbeide vitenskapelige råd av høy kvalitet til europeiske myndigheter.

Rådene danner grunnlag for beslutninger om tiltak for å beskytte konsumenter, dyr og planter mot ulike typer eksisterende eller potensielle farer.

18.06.2012