Norsk-portugiser til toppjobb i EFSA

Carlos das Neves har fått stillingen som Chief Scientist i Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Das Neves tiltrer stillingen 1. november 2022.

Das Neves er for tiden direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet.

-VKM gratulerer Carlos das Neves med denne viktige stillingen innen internasjonal mattrygghet. Das Neves får en svært sentral rolle i det internasjonale arbeidet for å sikre at mat i Europa er trygg, og for arbeidet innen én helse, sier direktør Harald Gjein i VKM-sekretariatet.

-Som norsk kontaktpunkt for EFSA, og som norsk representant i EFSAs rådgivende organ Advisory Forum, ser VKM frem til et godt og inspirerende samarbeid til nytte for den norske forvaltningen og EFSAs norske samarbeidspartnere, og for norske forbrukere, fortsetter Gjein.

Les mer på EFSAs nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les mer på Veterinærinstituttets nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.