Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Nye medlemmer oppnevnt til EFSAs paneler for perioden 2015 - 2018

Flere enn 170 forskere fra hele Europa starter i disse dager arbeidet som medlemmer i EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygget. EFSA har nå fem norske medlemmer.

EFSAs gjør uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og til medlemslandene om forhold knyttet til trygg mat.

EFSA ønsker velkommen til nye panelmedlemmer >

EFSA har elleve paneler. Panelene er ansvarlig for risikovurderingene som EFSA gjør. Hvert panel har ansvar for et fagområde i matkjeden fra jord og fjord til bord.

Medlemmene av EFSAs paneler er forskere og andre eksperter fra vitenskapelige institusjoner over hele Europa, og også fra andre deler av verden.

Medlemmene i EFSA oppnevnes i kraft av egen faglig kompetanse og representerer ikke sin arbeidsgiver eller andre interesser. Habiliteten til alle som deltar i EFSAs arbeid vurderes nøye.

Les mer om hvordan panelene i EFSA oppnevnes >

Sekretariatet til EFSA bistår panelene i arbeidet og har ansvar for driften av EFSA. Sekretariatet i EFSA har rundt 450 ansatte.

Norsk leder for EFSAs panel for kontaminanter

Helle Knutsen er oppnevnt som ny leder for EFSAs panel for kontaminanter. Kontaminanter kan for eksempel være miljøforurensning, stoffer som forekommer naturlig i naturen eller stoffer som kan dannes under matlaging.

Knutsen er medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Knutsen er til daglig ansatt som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Etter oppnevning av nye medlemmer er følgende norske eksperter nå medlemmer av EFSAs paneler: Jan Alexander, Trine Husøy, Helle Katrine Knutsen, Lucy Robertsen og Tron Rafoss.

31.08.2015

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie