Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Publisert første gang 18. januar 2017

Ny rapport om skrantesyke fra EFSA

Skrantesyke vil kunne spres til EU-land ved at levende hjortedyr blir transportert eller vandrer fra Norge til Sverige og Finland.

Det er hovedbudskapet i en rapport fra den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA).

Begrense utbredelse

EFSA har identifisert overvåkingstiltak og hvilke forholdsregler som må tas for å forebygge at sykdommen blir spredt i EU-land. Hensikten med tiltakene er å begrense utbredelse av sykdommen, og kontrollere den der den forekommer.

Forskere fra EFSA har også vurdert om kunnskap om skrantesyke kan utsette mennesker for helserisiko. De konkluderer med at det ikke finnes forskning i dag som tilsier at mennesker blir smittet av å spise kjøtt fra dyr med skrantesyke.

Prionsykdom

Skrantesyke er en prionsykdom. Den ble påvist hos et reinsdyr og to elger i Norge i april 2016. Dette var første gang skrantesyke ble oppdaget i Europa. Skrantesyke er vel kjent fra elg og hjort i Nord-Amerika, men er aldri før blitt oppdaget på reinsdyr noe sted i verden.

Les hele rapporten fra EFSA.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

VKM ser også på skrantesyke

Miljødirektoratet og Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjøre en risikovurdering av skrantesyke på hjortedyr i Norge. 

Du kan lese mer om oppdraget her.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie