Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

02. april 2019

Nytt verktøy til vurdering av kjemiske blandinger i næringsmidler og fôr

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA har utviklet et verktøy som de skal bruke når de vurderer effekter av kjemiske blandinger i næringsmidler og fôr.

Mennesker, dyr og miljø kan bli eksponert for mange kjemiske stoffer fra ulike kilder. Å forstå hvordan kjemiske stoffer virker sammen er komplekst, så EFSAs vitenskapelige komité har utviklet et praktisk vitenskapelig verktøy til nytte for forskere og ledere som håndterer risiko.

Milepæl for risikovurdering av kjemikalier

‒ Dette er en milepæl og er et resultat av flere års arbeid i EFSA og hos våre europeiske og internasjonale partnere, sier leder av EFSAs vitenskapelige komité Tobin Robinson.

Verktøyet bygger på eksisterende metoder og internasjonal erfaring i å vurdere risikoen av kjemiske blandinger. Det er designet for å støtte EU og nasjonale risikohåndterere slik at de kan ta informerte beslutninger i situasjoner der eksponering for kjemiske blandinger må tas i betraktning.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie