Oppdatert vurdering av utbrudd av Salmonella knyttet til sjokolade

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og det europeiske smittevernbyrået, ECDC, har oppdatert sin vurdering av utbrudd av Salmonella Typhimurium, som stammer fra sjokoladeprodukter produsert i Belgia.

Per 12. mai 2022 var det totalt rapportert 324 tilfeller av infeksjoner, både bekreftede og sannsynlige, i 12 land i EU og EØS (Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Spania og Sverige). I tillegg er det rapportert tilfeller i Storbritannia, Sveits, Canada og USA. Utbruddet er nå avtagende.

Det første tilfellet ble rapportert i Storbritannia 7. januar 2022.

Mattilsynet i Belgia stoppet produksjonen av sjokoladeproduktene 8. april. Produktene ble tilbakekalt i landene de var distribuert til, og myndighetene i det enkelte land gikk ut med advarsler til befolkningen.

Den første vurderingen fra EFSA og ECDC ble publisert i april.

Her er lenke til EFSAs og ECDCs oppdaterte vurdering. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.