PFAS-er i mat: EFSA med ny tålegrense

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har fastsatt trygt ukentlig inntak av fluorholdige stoffer, såkalte PFAS-er.

Den nye tålegrensen er 4,4 nanogram per kilo kroppsvekt per uke. Den er satt på gruppenivå for de PFAS-ene som samler seg opp i kroppen over tid. Tålegrensen er del av en vitenskapelig vurdering av helserisiko knyttet til disse stoffene i mat.

PFAS-er er en gruppe fluorholdige stoffer som brukes i mange ulike produkter. Vi eksponeres for PFAS-er på ulike måter, blant annet gjennom mat og drikke. Kjemikaliene finnes blant annet i drikkevann, fisk, frukt, egg og eggprodukter. Eksponering for PFAS-er kan gi uheldige helseeffekter.

De fire PFAS-ene som EFSAs vurdering fokuserer på, er perfluoroktan-sulfonat (PFOS) og perfluoroktan-syre (PFOA), perfluornonan-syre (PFNA) og perfluorheksan-sulfonat (PFHxS).

Ifølge EFSAs eksperter, har barn høyest inntak, og eksponering under svangerskapet og via morsmelk er de største kildene for spedbarn.

Redusert vaksinerespons er etter ekspertenes vurdering den kritiske helseeffekten av å bli eksponert for PFAS-er. Dette har vært utslagsgivende for fastsettelse av ny tålegrense. Det skiller seg fra EFSAs vurdering fra 2018, der økt kolesterol var den kritiske helseeffekten.

I 2018 satte EFSA også separate tålegrenser for PFOS og PFOA. På grunn av ny vitenskapelig kunnskap, har EFSA vurdert disse stoffene på nytt, og fulgt sin nye veiledning for vurdering av eksponering for kombinasjoner av flere kjemikalier.

Den nye vurderingen har vært på offentlig høring, og tar hensyn til tilbakemeldinger fra vitenskapelige organisasjoner, befolkningen og faglige myndigheter i EUs medlemsland.

Les hele publikasjonen på EFSAs sider, her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..