Plantevernmiddelrester i mat i EU i 2020

Rester av plantevernmidler i mat var innenfor tillatte nivåer i nesten 95 prosent av matvarene som ble analysert i 2020.

Det fremgår av den årlige rapporten fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Mer enn 88 000 matprøver er samlet inn og analysert.

Kontrollprogrammet EU MACP

12 077 prøver inngår i det EU-koordinerte kontrollprogrammet MACP. Av disse var restnivået innenfor lovlige rammer i drøyt 98 prosent av prøvene.

Programmet analyserer et tilfeldig utvalg av 12 matprodukter. I 2020 omfattet det gulrot, blomkål, kiwi, løk, appelsiner, pærer, potet, tørkede bønner, brunt ris, rugkorn, storfelever og fett fra fjørfe. De samme produktene blir analysert hvert tredje år, slik at det er mulig å identifisere oppadgående eller nedadgående trender.

I 2020 var:

- 8 278 (68,6 prosent) av prøvene fri for kvantifiserbare nivåer av plantevernmiddelrester

- 3 590 (29,7 prosent) av prøvene inneholdt en eller flere rester i konsentrasjoner under eller likt med tillatte nivåer

- 209 (1,7 prosent) av prøvene inneholdt mer plantevernmiddelrester enn hva som er tillatt

Detaljerte resultater fra EU MACP er tilgjengelig som søkbare diagrammer og grafer Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. på EFSAs nettside.

EFSAs rapport inneholder også data som er samlet inn i hvert enkelt EU-medlemsland, Norge og Island. De nasjonale kontrollprogrammene er risikobaserte, og rettet mot produkter som det er sannsynlig at inneholder rester av sprøytemidler, eller hvor restnivåene har vært over hva som er tillatt tidligere.

Resultatene av kontrollene er nyttige for å anslå nivået for eksponering for plantevernmidler via kosten. EFSA har også gjort en risikovurdering av kostholdet. Den antyder at matvarene som er analysert i 2020 trolig ikke utgjør en bekymring for forbrukernes helse.

EFSA foreslår likevel en rekke tiltak for å gjøre kontrollene mer effektive, og derved å sikre et fortsatt høyt beskyttelsesnivå.

Les hele rapporten på EFSAs nettsider her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..