Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler og vannlevende organismer: EFSA publiserer nye retningslinjer

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, har oppdatert retningslinjene for å vurdere hvilken risiko plantevernmidler utgjør for vannlevende organismer. Dette gjelder for eksempel fisk, amfibier, virvelløse dyr og planter som lever i vann, grøfter, elver og bekker nær områder som behandles med plantevernmidler.

Det er EFSAs panel for plantevernmidler som har utviklet retningslinjene. De beskriver metoder for å evaluere i hvilken grad eksponering for plantevernmidler berører populasjoner av vannlevende organismer, inkludert planter og alger.

Retningslinjene vil være nyttige i arbeidet med fremtidige risikovurderinger, samt for beslutningstakere både nasjonalt og på EU-nivå. Hensikten er å sikre at vannlevende organismer er beskyttet når nye plantevernmidler blir tilgjengelige på markedet.

I 2012 publiserte VKMs faggruppe for plantevernmidler et metodedokument om hvordan risikovurdering av plantevernmidler bør utføres:
Metodedokument for VKMs faggruppe for plantevernmidler

Faggruppen vil ta stilling til om disse retningslinjene bør endres som følge av EFSAs oppdaterte retningslinjer.

Les mer på EFSAs nettsider

22.07.2013

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie