Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Retningslinjer for utveksling av data mellom EFSA og medlemslandene

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har utarbeidet retningslinjer som skal bidra til å forenkle utveksling av data med medlemslandene.

Dokumentet ”Guidance on Data Exchange” beskriver blant annet hvilke filformater data må være lagret i når de oversendes EFSA.

Dokumentet inneholder også en protokoll som beskriver hvordan elektronisk overføring av data til EFSA fra medlemslandene skal foregå.

Les mer og last ned dokumentet på EFSAs nettsider. 

8.11.2010

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie