SARS-CoV-2-smitte mellom mink og mennesker: ECDC anbefaler tiltak i ny vurdering 

Det europeiske smittevernbyrået, ECDC, har vurdert hvilken risiko den nye varianten av SARS-CoV-2 som er oppdaget hos mink, kan ha for helsa til mennesker.

Mink i bur i Danmark

Helt siden april 2020, da den første SARS-CoV-2-infeksjonen ble rapportert i en mink og deretter hos en ansatt ved en minkfarm i Nederland, er det fastslått at viruset overføres fra menneske til mink og fra mink til menneske. Deretter er det rapportert om slik smitte i mink i Danmark, Italia, Spania, Sverige og USA.

5. november rapporterte Danmark om 214 tilfeller av Covid-19 hos mennesker var infisert av SARS-CoV-2 relatert til mink, og at det var smittede minkdyr på over 200 minkfarmer.

Anbefaler tiltak

Vurderingen, som ble publisert 13. november, anbefaler en rekke tiltak som skal beskytte helsa til mennesker.

Eksperter på dyrehelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har bidratt i arbeidet med vurderingen.

Nikolaus Kriz, leder av EFSAs avdeling for dyrehelse og dyrevelferd, sier at selv om risikoen for spredning av disse SARS-CoV-2-variantene gjennom dyr og produkter fra dem er svært lav, er det viktig at folk unngår nærkontakt med oppdrettsmink. Det er nødvendig med ytterligere overvåkingstiltak for å begrense mer spredning.

Les mer på ECDCs nettside her.