Sukker i kosten: høring av utkast til vurdering av sammenhenger mellom sukker og ulike folkehelsesykdommer

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har utarbeidet en foreløpig vurdering av helseeffekter av sukker i mat og drikke som nå på offentlig høring.

Frist for å gi innspill er 30. september.

Følg denne lenken for å delta i den offentlige høringen.

EFSA vil også arrangere et offentlig møte 21. september for å diskutere utkastet.

Vitenskapelige råd, ikke anbefalinger eller kostråd

EFSA ønsker innspill velkommen, og peker på at innspill og data fra offentlige høringer, bidrar til å styrke EFSAs vitenskapelige vurderinger.

EFSA peker samtidig på at utkastet kun er en vurdering av vitenskapelig kunnskap om sukker og helse, og ikke fremtidige ernæringsmessige anbefalinger eller kostråd. Det er de nasjonale folkehelsemyndigheter som har ansvar for.

Forespørsel fra de nordiske landene

Bakgrunnen for arbeidet er en forespørsel fra de fem nordiske landene, som i 2016 ba EFSA om å oppdatere en tidligere vurdering fra 2010, og gå gjennom nyere vitenskapelig litteratur om sammenhenger mellom inntak av sukker og ulike folkesykdommer, som for eksempel fedme, diabetes type II, hjerte- og karsykdommer og karies.

Linda Granlund, direktør for divisjon for forebygging og folkehelse i Helsedirektoratet, ønsker uttalelsen velkommen. Hun oppfordrer ernæringseksperter i Norge og andre land om å kommentere utkastet for å bistå EFSAs eksperter i å fullføre arbeidet.

-Vi vil oppdatere våre nasjonale kostholdsråd når dette omfattende arbeidet i EFSA er ferdigstilt, sier Granlund.

Konklusjoner i utkastet

I forespørselen til EFSA spurte de nordiske landene spesifikt om det ville være mulig å sette et vitenskapelig basert tolerabelt øvre inntaksnivå (UL) for sukker i kosten, altså en terskelverdi der et lavere inntak ikke vil forårsake helseproblemer.

Etter å ha gjennomgått over 30 000 vitenskapelig artikler, har ekspertene foreløpig konkludert med at det ikke er mulig å fastsette en slik terskelverdi. Litteraturgjennomgangen bekrefter likevel, med tilhørende grader av sikkerhet, at det er en sammenheng mellom inntak av ulike typer sukker, og risiko for å utvikle flere kroniske metabolske sykdommer og karies.

EFSAs arbeid vil kunne være til hjelp for EU-landene i å gi kostråd eller anbefalinger til befolkningen.

Utkastet til vurdering inneholder også en modell for å beregne inntak av sukker i hvert enkelt land, og en oversikt over hvilke kategorier av mat og drikke som bidrar til inntak av sukker.