Utbrudd av Salmonella og Campylobakter stabilerer seg i EU

Sykdomstilfeller som skyldes Campylobakter og Salmonella ser ut til å ha stabilisert seg i Europa de siste fem årene.

Det fremgår av en fersk rapport om zoonoser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, og Det europeiske smittevernbyrået, ECDC.

Sykdom som skyldes Campylobakter har helt siden 2005 vært den mest rapporterte mage- og tarmsykdommen i EU-land. I 2019 rammet det mer enn 220 000 mennesker. Sykdom som følge av Salmonella, var den nest mest rapporterte zoonotiske sykdommen i EU i 2019. Det rammet ca. 88 000 mennesker.

Det ble funnet salmonellabakterier i 0,3 prosent av de 66 113 prøvene av ferdigmat som ikke må tilberedes før den spises,. I de 191 181 prøvene av mat som må tilberedes, ble det funnet salmonellabakterier 1,5 prosent.

18 av de 26 medlemslandene i EU som rapporterte om kontrollprogram for salmonellabakterier i fjærkre, innfridde alle mål for reduksjon av Salmonella. Til sammenlikning gjaldt det 14 av 26 land i 2018.

De nest mest rapporterte sykdommer var Shiga-toksinproduserende Escherichia coli-infeksjoner (STEC), yersiniose og listeriose.

Antallet bekreftede tilfeller av listeriose hos mennesker har vært stabil i perioden 2015-2019. I 2019 ble det rapportert om 2 621 tilfeller av listeriose, hovedsakelig hos mennesker over 64 år. Listeriose var den alvorligste zoonosen som rammet EU-befolkningen i 2019, med høye tall for både sykehusinnleggelser og dødsfall.

Rapporten har også overvåkingsdata på årsaker til matbårne sykdommer i EU, det vil si hendelser der mer enn to personer er smittet av den samme maten.

Salmonella var årsak til 926 utbrudd, men utbrudd som skyldtes Salmonella Enteritidis gikk ned. Den vanligste kilden til salmonellautbrudd var egg og eggprodukter. Norovirus i fisk og fiskeprodukter forårsaket det høyeste antallet utbrudd hvor det er spesielt godt dokumentert hva som er matkilden til utbruddet.

Totalt ble det rapportert om 5 175 matbårne utbrudd i EU i 2019. Det er en nedgang på 12,3 prosent sammenliknet med 2018.

Les hele rapporten på EFSAs nettsider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Kyllinger