Veiledning for risikovurdering av genomredigerte planter

Veiledningen som brukes for risikovurdering av genmodifiserte planter, kan også brukes ved vurdering av genomredigerte planter.

Det er konklusjonen i en ny vitenskapelig uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Uttalelsen omhandler planter som er fremstilt ved ulike genomredigeringsteknikker. Teknikkene som er omtalt fører til små endringer i plantenes arvestoff. Ettersom slike genomredigerte planter ikke har fått tilført nytt arvestoff, vil en risikovurdering antakeligvis kreve mindre data enn en vurdering av genmodifiserte planter.

Teknikker som fører til store endringer i arvestoff, f.eks. introduksjon av et nytt gen, ble vurdert av EFSA i 2012.

Genomredigering brukes til å endre arvestoff i dyr, planter og mikroorganismer. Presisjonsnivået er høyt. Teknologien har et bredt bruksområde, fra behandling av kreft og arvelige sykdommer til økning av muskelmasse hos husdyr. Teknologien kan også brukes til å produsere planter med ønskede egenskaper, for eksempel motstandsdyktighet mot ulike sykdommer eller bedret ernæringsprofil.

Like fullt er det bekymring for om genomredigering kan ha uønskede effekter på helsa til mennesker eller på miljøet. I dag er genomredigerte organismer underlagt EUs regelverk om genmodifiserte organismer.

Uttalelsen vil også inngå i EU-kommisjonens pågående arbeid om nye genomredigeringsteknikker.

Les rapporten på EFSAs sider her.