Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

22. januar 2018

Veiledning for risikovurdering av nanomaterialer på åpen høring

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, ønsker innspill til et utkast til veiledning for hvordan nanomaterialer skal risikovurderes. Frist for å sende innspill er 4. mars 2018.

Veiledningen gir en oversikt over hvilken informasjon som trengs for å kunne gjøre risikovurderinger på mat- og fôrområdet, og hvordan det skal gjøres. Eksempler på områder som er dekket av den nye veilederen er ny mat, matkontaktmaterialer, plantevernmidler og tilsetningsstoffer som brukes i mat og fôr.

Forrige veileder for risikovurdering av nanomaterialer ble publisert i 2011. EFSA har laget nytt veiledningsdokument fordi det er kommet ny kunnskap etter 2011.

Her er lenke til utkastet og til høringsskjema.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie