Veiledning til matvareprodusenter om forbrukerinformasjon

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har utarbeidet en veileder som skal hjelpe matvareprodusenter med å avgjøre hva forbrukerne trenger av informasjon om oppbevaring og tidsbegrensninger for konsum.

Så snart matemballasje er åpnet, kan maten bli utsatt for bakterier fra hender, overflater eller utstyr som den kommer i kontakt med. Datomerking av mat er komplisert, og det kan være hensiktsmessig å gi forbrukere anbefalinger i tillegg til datomerking som “siste forbruksdag-” og “best før”-datoer.

For produkter som er spesielt utsatt for å bli forurenset av skadelige bakterier etter at forpakningen er åpnet, indikerer veilederen at fristen for konsum kan være kortere enn “siste forbruksdag”- og “best før”-datoer.

Veilederen inneholder også anbefalinger om god praksis for trygg opptining av mat, slik at vekst av skadelige mikrober blir minst mulig under opptining. Mat skal for eksempel tines ved lave temperaturer, gjerne i kjøleskap. Tint mat bør oppbevares i originalemballasjen eller i en ren beholder. Forbrukere bør alltid følge produsentens anvisning om lagring og tilberedning for å være sikker på at maten holder seg trygg. Opptint mat skal ikke fryses etter tining.

Datomerking er en nyttig veiledning for hvor lenge mat kan oppbevares før den forringes eller det ikke er trygt å spise den. Tydelig informasjon på emballasjen om oppbevaring og håndtering kan også bidra til å redusere matsvinn.

Les hele uttalelsen på EFSAs nettsider her.

EFSA har også laget et verktøy for å hjelpe matvareprodusenter i beslutning om når de bør bruke “siste forbruksdag” eller “best før”.

Les om dette verktøyet her.

EFSA logo datomerking melk